Vraag een demo aan

Verlofregistratie

Werknemers kunnen zelf hun verlofverzoek indienen. De leidinggevende ontvangt een melding en kan het verlof goedkeuren. Per werknemer wordt het verlofsaldo direct bijgewerkt en u heeft het overzicht wie wanneer vrij is en wat de verlofsaldi van uw werknemers zijn. De verlofrechten worden automatisch bijgewerkt met aanpassingen in arbeidsovereenkomsten.

Eenmalig en op één plek de verlofdagen instellen

Bedrijven kunnen gemakkelijk en eenmalig de verlofdagen op één plek toevoegen.

Verlofregistratie
Verlofregistratie

Verlofdagen toekennen

Op basis van de goedgekeurde arbeidsovereenkomst(en) worden per werknemer de verlofdagen toegekend.

Verlof aanvragen als werknemer

De werknemer kan zelf verlof aanvragen (dit kan ook door HR of leidinggevende).

Verlofregistratie
Verlofregistratie

verlof goed- of afkeuren.

De leidinggevende wordt per email geïnformeerd en kan het verlof direct goed- of afkeuren.

Overzicht vrije medewerkers

Van alle medewerkers zijn er overzichten met wie er wanneer vrij is.

Verlofregistratie

Wil jij PIM ook als jouw persoonlijk HR Assistent?