Vraag een demo aan

Privacyverklaring en toestemming

In deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over wat jouw bedrijf met jouw persoonsgegevens in PIM doet en waarom. Wanneer je hierover nog vragen dan kun je contact met ons opnemen op info@pimhrassistent.nl.

Jouw bedrijf gebruikt PIM als HR Assistent om invulling te geven aan goed werkgeverschap. In PIM worden de relevante gegevens en documenten over jouw dienstverband bewaard op een server die in beheer is bij Xperient. Xperient is de leverancier van PIM. Daarvoor worden gegevens bewaard die jouw bedrijf wettelijk verplicht is om te bewaren voor uitvoerende instanties als de Belastingdienst, het UWV en de Arbeidsinspectie maar ook die nodig zijn voor het goed verwerken van betalingen aan jouw Pensioenfonds of de salarisverwerking.

Aanvullend worden er in PIM persoonlijke gegevens genoteerd waarmee jouw bedrijf invulling kan geven aan haar rol van goed werkgever, waaronder het verzorgen van jouw arbeidsovereenkomst, ziekte- en verlofregistratie, functioneren en beoordelen en collegiale samenwerking. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de collega’s die deze nodig hebben. Zo kun je zelf alles zien wat er over jou wordt opgeslagen, kunnen jouw leidinggevende en HR ook al jouw gegevens in PIM zien, op jouw privé-documenten na, en zien jouw collega’s alleen de zakelijke persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zal PIM geen aanvullende persoonlijke gegevens van jou verzamelen.

Bij het activeren van jouw gebruikersaccount voor PIM is om jou toestemming gevraagd voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming wordt in PIM getoond bij jouw werknemersgegevens in het veld ‘Akkoord met AVG’ (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) met het antwoord ‘Ja’. Wanneer jij jouw akkoord voor het verzamelen van jouw gegevens wilt intrekken, kun je contact opnemen met de contactpersoon voor PIM binnen jouw bedrijf.

Verder staan er in PIM veel algemene bedrijfsgegevens met daarin contactgegevens van functionarissen binnen jouw bedrijf. Zoals PIM ervoor zorgt dat niemand ongeautoriseerd toegang heeft tot jouw persoonlijke gegevens, willen wij je erop wijzen dat het jou ook niet is toegestaan om deze informatie te delen met collega’s die daar niet voor geautoriseerd zijn of met derden buiten het bedrijf.

Jouw bedrijf zal er samen met jou voor zorgen dat de gegevens goed worden bijgehouden. We willen niet dat er verouderde gegevens gebruikt worden. Wanneer iets wordt verwijdert uit PIM, dan worden ze ook verwijderd van de servers van Xperient. Vanuit wetgeving zijn er minimale bewaartermijnen van gegevens voor bijv. de Belastingdienst, het UWV of de Arbeidsinspectie, maar er zijn ook maximale bewaartermijnen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Europese Privacywet die regelt dat bedrijven persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Met automatische workflows worden gegevens die de maximale bewaartermijn bereiken verwijderd.

Omdat je zelf toegang hebt tot alle gegevens, kun je die ook altijd inzien. In veel gevallen kun je de gegevens wanneer deze niet kloppen zelf rectificeren, en anders kun je dat aan jouw leidinggevende of aan HR vragen om te doen. Wanneer je vindt dat jouw bedrijf niet zorgvuldig met de gegevens om gaat, dan kun je daarover contact opnemen met pim@pimhrassistent.nl of een klacht indienen bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookieverklaring

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie hiervoor de site van de Consumentenbond voor een duidelijke uitleg.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens verstrekken via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij ons.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Xperient B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Xperient B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Xperient B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Xperient B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Xperient B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.