Vraag een demo aan

Verzuimregistratie

Met PIM wordt ziekmelden eenvoudig geregistreerd en kunt u snel en effectief begeleiden tijdens het ziekteverzuim. Leidinggevende en HR krijgen op tijd de juiste signaleringen en taken voor begeleiding gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter. Met de gegevens in PIM heeft een interne of externe verzuimregisseur een compleet verzuimdossier met alle stappen.

Ziekmelden via diverse manieren

Bepaal zelf of dat uw werknemers zich via PIM mogen ziekmelden of dat zij dit telefonisch bij hun leidinggevende moeten doen (die hen dan ziekmeldt in PIM):

Verzuimregistratie
Verzuimregistratie

Ziekmelden

Werknemers melden zich eenvoudig ziek.

Beter melden

Werknemers melden zich ook eenvoudig weer beter.

Verzuimregistratie
Verzuimregistratie

Informeren ziekmelding

De juiste personen worden geïnformeerd over de ziekmelding met signaleringen.

Overzicht zieken

Een duidelijk overzicht met alle zieken.

Verzuimregistratie
Verzuimregistratie

Taken aanmaken

Per ziekmelding kun je specifieke taken voor de begeleiding aanmaken.

Standaarddocumenten aanmaken

Maak standaarddocumenten aan voor het doorgeven van informatie aan derden (bijv. Verzuimregisseur of ARBO-dienst):

Verzuimregistratie

Wil jij PIM ook als jouw persoonlijk HR Assistent?